3. loka, 2021

Haluatko olla ihminen, johon Jumala luottaa?

Tällä hetkellä työelämässä puhutaan paljon ihmisten välisestä luottamuksesta. Luottamus on todella tärkeä asia kaikessa ihmisten välisessä toiminnassa, jossa on tarkoitus toteuttaa jotain asioita yhdessä. Mistä tekijöistä luottamus sitten syntyy tai on syntymättä? Luottamuksen lähtökohtana on ihmisen rehellisyys ja avoimuus. Rehellinen ihminen puhuu totta, eikä valehtele tai syytä muita omasta tekemisestään. Avoimuus lisää luottamuksen kokemista, koska silloin kuulija kokee, että puhuja ei salaa asioita. Työyhteisössä liian vähäinen vuorovaikutus ja viestintä sekä niukka informaatio lisäävät epäilystä siitä, että asioita salataan ja tästä johtuen huhut sekä juorut lähtevät helposti liikkeelle.

Rehellisyyden ja avoimuuden lisäksi kolmas tärkeä asia on olla sanojensa mittainen henkilö. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että pitää sen, mitä lupaa, vaikka omaksi tappiokseen. Ei siis kannata liian helposti luvata mitään, koska jos usein lupaa, mutta ei pidä lupauksiaan, niin luottamus menee. Kun luottamus on mennyt niin sen takaisin saaminen on tosi haasteellista ja kestää kauan ennen kuin petetty henkilö lähtee jälleen luottamaan sinuun. Ennen kuin lupaat jotain, pohdi, voitko varmasti pitää lupauksen! Älä lupaa mitään, mitä et voi pitää.

Luottamus kasvaa ja kehittyy kannustavassa ja rakentavassa ilmapiirissä, jossa ihmiset tukevat ja arvostavat toinen toisiaan. Täytyy muistaa se, että jokainen tuo mukanaan jotain yhteiseen kohtaamiseen, joten jokaisella osallistujalla on vastuu siitä, minkälaisen ilmapiirin tuo mukanaan: tuotko mukanasi vääränlaisen arvostelun ja kritiikin vai arvostuksen ja kunnioituksen ilmapiiriä?

Millaiseen ihmiseen Jumala luottaa? Koko länsimainen oikeusjärjestelmä perustuu Raamatun antamaan eettiseen ohjeistukseen lähtien kymmenestä käskystä ja jatkuen Jeesuksen opetukseen ja esimerkkiin sekä apostolien käytännön toimintaan. Edellä esittämäni muutamat luottamuksen syntymisen edellytykset löytyvät kaikki Raamatun lehdiltä ja Jeesuksen opetuksista. Jumalan edessä tulee jokaisen olla avoin ja rehellinen, koska kukaan ei voi salata häneltä mitään. Hän näkee sydämemme syvyyteen. Jumalan edessä ei myöskään kannata lähteä syyttämään toisia ihmisiä omista valinnoistaan tai tekemisistään, koska jokainen ihminen vastaa Jumalan edessä vain omasta itsestään.

Pyhän Hengen ilmoitus Raamatussa näyttää sen, että kun ihminen tulee uskoon Jeesukseen Kristukseen, niin Herra alkaa heti luottamaan häneen. Niinhän me ihmisetkin usein teemme uusissa ihmissuhteissa – luotamme heti, kunnes toisin osoitetaan. Jumala antaa meille uudelleen ja uudelleen mahdollisuuden nousta jälleen, vaikka olisimmekin pettäneet Hänet. Herra luo meihin uskoa, kannustaa ja rohkaisee jatkuvasti.

Kun menemme Jumala-suhteessa syvemmälle, niin aletaan puhua siitä, keneen Jumala voi luottaa syvemmässä merkityksessä. Raamatussa puhutaan paljon Jumalan uskollisuudesta meitä kohtaan, mutta miten on meidän uskollisuutemme laita Häntä kohtaan. Israelin kansa on meille tänäkin päivänä karu esimerkki siitä, miten he eivät olleet uskollisia Herralleen vaan jatkuvasti lankesivat palvelemaan epäjumalia ja etsimään omaa tietään. Tämä taistelu kulminoituu kahteen keskeiseen asiaan: elämmekö lihan mielihalujen mukaan vain Hengen mukaan. Lihan teot voimme kuolettaa vain elämällä enemmän Hengen vaikutuksessa ja ojentautumalla omassa elämässämme Raamatun sanan ohjeiden mukaan. Tämä ei kuitenkaan tapahdu hetkessä vaan se on koko elämän mittainen taistelu. Mitä enemmän annamme aikaa Herralle, sitä enemmän voimme muuttua Hänen kaltaisekseen ja silloin emme enää halua lihan tekoja vaan haluamme Jumalan tahdon ja johdatuksen tapahtumista.

Paavali puhuu siitä, että uskoon tullut on alussa pidemmän aikaa vauvaruokaa nauttiva ja vasta kasvun edetessä uskovan aistit alkavat harjaantua erottamaan hyvän pahasta. Tämä on todella tärkeää tiedostaa seurakunnassa, jotta juuri uskoon tulleille ei anneta liian suuria vastuutehtäviä, koska silloin he voivat langeta sielunvihollisen ansaan eli ylpistyä ja silloin he ovat helppo saalis. Vaikka uskoon tullut olisi maailman mittapuun mukaan työskennellyt kuinka tärkeässä ja suuressa tehtävässä tahansa ennen uskoon tuloa, on hän vauva Kristuksessa ja häntä tulee käsitellä vauvana. Jumalan valtakunnassa on eri meriitit kuin maailman työelämässä.

Jumala kasvattaa uskollisuutta meissä pienten tehtävien kautta. Jos kannamme vastuuta pienissä tehtävissä, Hän voi antaa suurempia tehtäviä. Hengellisen elämän vahva pohja rakennetaan ajan kanssa tottelemalla Herraa ja ojentautumalla Raamatun sanan mukaan omassa elämässä. Jos sallii omassa elämässään vähänkin filunkia, niin kasvu tyssää siihen. Kun Pyhä Henki näyttää meille asioista, joita tulisi panna pois, niin laitetaan ne pois, sillä jos jätämme ne elämäämme, niin ne ovat kasvun esteenä ja voivat lopulta viedä meidän kokonaan pois Jumalan yhteydestä.

”Pankaa siis pois kaikki pahuus ja kaikki vilppi ja ulkokultaisuus ja kateus ja kaikki panettelu, ja halatkaa niinkuin vastasyntyneet lapset sanan väärentämätöntä maitoa, että te sen kautta kasvaisitte pelastukseen, jos "olette maistaneet, että Herra on hyvä". (1 Piet. 2: 1)

Herra haluaa uskoa meille tänäkin päivänä ihmeitä ja Pyhän Hengen voimallisia tekoja, mutta niiden saamiseen tarvitaan uskollisuutta Hänelle ja lihan tekojen pois laittamista. Paavali sanoo, että jos keskuudessanne on esim. riitaa tai puoluemieltä, niin ettekö silloin elä lihan mukaan. Halataan sanan väärentämätöntä maitoa, niin saamme sen kautta kasvaa pelastukseen! Paavali sanoo Uudessa testamentissa, että hän on saanut Pyhältä Hengeltä sen vakuuden, että hän on luotettava. Tämä pistää meidät jokaisen pohtimaan, olenko minä ja sinä Jumalan silmissä luotettava niin, että Hän voisi uskoa minulle ja sinulle asioita…?

3.10.2021 HL

Jaa tämä sivu