24. huhti, 2021

Ajelehtiminen vai selkärankainen elämä

Pietari sanoo, että Loot oli hurskas mies (2. Piet. 2: 7-8). Kun perehtyy Lootin elämään tarkemmin, löytyy sieltä tiettyjä varoittavia esimerkkejä meille tämän ajan uskoville. Lootista kerrotaan 1. Moos. luvuissa 11-14 ja 19 sekä 5. Moos. 2:9. Uuden testamentin puolella mainintoja löytyy vielä Luuk. 17: 28-32.

Loot oli menettänyt nuorena isänsä, mutta hänelle oli hyvänä roolimallina setänsä Abraham, joka piti Lootista huolta ja ohjasi häntä. Loot asui Abrahamin tavoin ensin Kaldean Uurissa, mutta siirtyi Abrahamin kanssa Kanaanin maahan ja muutti lopulta syntiseen Sodoman kaupunkiin. Loot oli varakas ja menestyi liiketoimissaan kasvattaen lampaita ja karjaa. Hän toimi Sodomassa myös kaupungin hallintomiehenä, mikä osoittaa, että häntä ainakin alussa arvostettiin kaupungissa ja hän oli sisällä sen toiminnassa.

Sana Elämään -Kommentaariraamattu (2018, 29) esittää Lootista henkilökuvan, jossa korostuu Lootin heikkous tehdä päätöksiä. Lootilla oli tapana siirtää ratkaisuja ja valita loppujen lopuksi aina helpoin tie. Loot ajatteli valintatilanteissa aina ensin itseään, eikä myöskään pysynyt ajattelemaan tekojensa seurauksia. Päättämättömyys näyttäytyi hänen elämässään ajelehtimisena ilman selkärankaa, mikä johti hänet Sodomassa syvälle sen syntielämän hiljaiseen hyväksyntään.

Jumala ei tahdo, että uskova ajelehtii ilman selkärankaa, koska Hänellä on suunnitelma meille jokaiselle. Meidän jokaisen tehtävä on kirkastaa Kristusta elämällämme. Herra voi antaa jokaiselle selkärangan tehdä oikeita päätöksiä, kun asetumme Jumalan johdettavaksi ja kunnioitamme Hänen sanaansa. Jumala on kuitenkin armollinen, kun teemme parannusta, niin Jeesuksen veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Hän antaa uuden mahdollisuuden ja siirtää meidän syntimme niin kauas kuin itä on lännestä.

Kun Abraham ja Loot tulivat Kanaanin maahan, niin Abraham antoi Lootille luvan valita, mihin Loot haluaisi asettua. Koska Loot oli hyvin itsekäs, hän ei kunnioittanut Abrahamia, joka oli hänen setänsä, vaan riensi valitsemaan parhaan maan itselleen. Jos Loot olisi kunnioittanut setäänsä, niin hän olisi kieltäytynyt valinnasta ja antanut Abrahamin valita ensin oma alueensa. Lootin valitsema maa-alue oli lähellä Sodomaa ja ajan saatossa hän liikkui aina vain lähemmäs tuota kaupunkia, kunnes hän lopulta muutti sinne asumaan. Tässä nousee meidän silmien eteen syntisen Sodoman houkutus nautintoihin, menestykseen ja helppoon elämään. Raja oli alkanut hämärtyä Jumalan palvelemisen ja synnin houkutusten välillä.

Harvoin ajattelemme tässä individualistisessa maailmanajassa, että meidän jokaisen teoilla on kauaskantoiset seuraukset meidän läheisille, ystäville ja mahdollisesti muillekin. Raamatun henkilöiden elämällä oli vielä kauaskantoisempia seurauksia kuten huomaamme. Kun Loot alkoi entistä enemmän hyväksyä Sodoman syntistä kulttuuria, niin hänen lapsensa tulivat myös siitä osalliseksi. Loot oli valmis heittämään jopa omat kaksi tytärtään kadulle kaupungin miesten raiskattavaksi. Tämä kertoo karua kieltään siitä, että Loot oli asunut heidän keskellään niin kauan ja myös mukautunut heidän elämäntyyliinsä, ettei enää kyennyt todistamaan Jumalasta eikä elämään Hänen sanansa mukaan. Raamattu kertoo, kuinka vähän myöhemmin hänen kaksi tytärtään syyllistyivät sukuruksaan Lootin kanssaan. Näistä insestisuhteista syntyi Mooab ja Ben-Ammi, joista tuli kaksi Israelin viholliskansaa (mooabilaiset ja ammonilaiset), joita Israel ei onnistunut kukistamaan ja sukulaisuuden vuoksi Jumala kielsi Moosesta hyökkäämästä niitä vastaan. Daavidin isoisoäiti Ruut, oli mooabilainen.

Käärme langetti ensimmäiset ihmiset (1. Moos. 3: 4-5) sanomalla heille: ”Ette te suinkaan kuole vaan Jumala tietää, että sinä päivänä jona te syötte siitä, teidän silmänne aukeavat ja teistä tulee Jumalan kaltaisia niin että tiedätte hyvän ja pahan.” Tämä sama käärme houkutteli myös Lootia ja hänen perhettään ja houkuttelee myös meitä 2000-luvun uskovia. Miten vastustamme sitä? Meidän ainoa mahdollisuutemme on pitää lyhyet tilivälit Herran kanssa, tutkia hänen sanaansa päivin ja öin, rukoilla yksin ja yhdessä, kokoontua yhteen ylistämään Herraa ja saamaan sanan opetusta, ojentautua Jumalan sanan mukaan ja valvoa omaa tilaamme. Kun Pyhä Henki näyttää elämässämme jotain pois pantavaa, niin laitetaan se pois. Jeesus sanoo Matteus 5: 29-30:

”Jos sinun oikea silmäsi viettelee sinua, repäise se pois ja heitä luotasi; sillä parempi on sinulle, että yksi jäsenistäsi joutuu hukkaan, kuin että koko ruumiisi heitetään helvettiin. Ja jos sinun oikea kätesi viettelee sinua, hakkaa se poikki ja heitä luotasi; sillä parempi on sinulle, että yksi jäsenistäsi joutuu hukkaan, kuin että koko ruumiisi menee helvettiin.”

24.4.2021 HL

Jaa tämä sivu