25. tammi, 2018

MISTÄ MUUT IHMISET TUNTEVAT SINUT?

Jos Herramme tulo viipyy, niin jokainen meistä kuolee ja haudataan. Hautakummulle tulee todennäköisesti hautakivi, johon sitten kirjoitetaan nimi ja elinaika. Hautakiviin kirjoitetaan usein myös joku muistolause. Minkälaisen muistolauseen sinä haluaisit omaan hautakiveesi? Mistä asioista haluaisit, että jäljelle jääneet muistaisivat sinut?? Muistettaisiinko sinut hyvällä vai pahalla?

Tässä alla on testi, jonka voit tehdä itsellesi ja tulosten kautta arvioida, mistä sinut muut ihmiset tällä hetkellä tunnistaisivat. Ole rehellinen! Testin pisteet voivat vaihdella  +48 ja -48 p välillä p. Arvoit siis itseäsi +3p ja – 3p välillä jokaisen ominaisuuden kohdalla ja lasket yhteen tai vähennät. Tämän testin tulosten perusteella voit laittaa itsellesi hengellisiä tavoitteita, mihin suuntaan haluaisit muuttua.


+++ +3 p

++ +2 p

+/- 0 p

-- -2 p

--- -3 p


Kiitollinen


Valittaja

Anteeksi antavainen


Anteeksi antamaton

Nöyrä


Ylpeä

Rauhanrakentaja


Riidanhaluinen

Pitkämielinen


Lyhytpinnainen

Iloinen


Vihainen

Rakkaudellinen


Rakkaudeton

Rehellinen


Valehtelija

Armahtavainen


Tuomionhenkinen

Ahkera


Laiska

Ystävällinen


Töykeä

Luotettava


Epäluotettava

Vastuuntuntoinen


Vastuuntunnoton

Siunaaja


Kirjoilija

Antelias


Ahne

Uskollinen


Pettäjä

PISTEET 

Kaikki testissä olevat ominaisuudet löytyvät Raamatusta. Ei ole ihan itsestään selvää, että uskova ihminen on esimerkiksi luotettava ja rehellinen tai rauhanrakentaja. Kun ihminen tulee uskoon, niin siitä lähtee vasta muuttuminen Kristuksen kuvan kaltaisuuteen. Prosessi on alkanut, mutta se vaatii myös jokaiselta uskovalta tavoitteiden asettamista omalle elämälle, millaiseksi uskovaksi haluan tulla eli minkä muutostavoitteen Jumala on meille asettanut. Yksikään meistä ei muutu Kristuksen kuvan kaltaisuuteen sillä tavalla, että laittaa Raamatun tyynynsä alle yöksi vaan siten, että lukee Raamattua, rukoilee ja toimii niin kuin Jumalan sanassa ohjataan toimimaan. Herra antaa voiman!

Uskovan ihmisen muutoksen tavoitteet ja ohjeet löytyvät Raamatusta esim. Galatalaiskirje 5: 16-25 missä kerrotaan Hengessä vaeltamisesta, lihan teoista ja Hengen hedelmästä. Nyt on vielä aika muuttaa elämän suuntaa ja tehdä itselle tavoitteet, mistä haluaisit, että Jumala ja ihmiset sinut tunteva tai muistavat. Haluatko muuttua?

Jokainen voi muuttua Kristuksen kuvan kaltaisuuteen vaeltamalla Hengessä, ja kuolettamalla lihan teot. Ne, jotka vaeltavat lihassa, rakentavat omaa valtakuntaa eli lihan himoitsemaa valtakuntaa itselleen. Henki ja liha ovat aina taistelussa. Kumpi voittaa sinun kohdallasi? Taistelu on päivittäistä eikä se lopu ennen kuin siirrymme ikuisuuteen.

 

MITEN HENGESSÄ VAELLETAAN?

Sana sanoo ”Olkaa Jumalalle alamaiset, mutta vastustakaa perkelettä, niin se teistä pakenee” (Jaak. 4: 7). Käytännön tasolla suurin taistelu käydään jokaisen mielen alueelle: lähdenkö lihan tekoihin mukaan vai vastustanko niitä ja ojentaudunko Raamatun sanan mukaan Jumalan tekoihin – esimerkiksi kiroanko vai siunaanko ihmisiä.

Gal. 5: 16-25

Minä sanon: vaeltakaa Hengessä, niin ette lihan himoa täytä. Sillä liha himoitsee Henkeä vastaan, ja Henki lihaa vastaan; nämä ovat nimittäin toisiansa vastaan, niin että te ette tee sitä, mitä tahdotte. Mutta jos te olette Hengen kuljetettavina, niin ette ole lain alla.

Mutta lihan teot ovat ilmeiset, ja ne ovat: haureus, saastaisuus, irstaus, epäjumalanpalvelus, noituus, vihamielisyys, riita, kateellisuus, vihat, juonet, eriseurat, lahkot, kateus, juomingit, mässäykset ja muut senkaltaiset, joista teille edeltäpäin sanon, niin kuin jo ennenkin olen sanonut, että ne, jotka semmoista harjoittavat, eivät peri Jumalan valtakuntaa.

Mutta Hengen hedelmä on rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys, itsensähillitseminen. Sellaista vastaan ei ole laki. Ja ne, jotka ovat Kristuksen Jeesuksen omat, ovat ristiinnaulinneet lihansa himoineen ja haluineen. Jos me Hengessä elämme, niin myös Hengessä vaeltakaamme.

Oletko pohtinut tätä jaetta 24; ”…ristiinnaulinneet lihansa himoineen ja haluineen…” Oletko sinä ristiinnaulinnut omat himosi ja halusi? Onko Kristus saanut sijaa sinussa? Tahdotko tehdä hänen tahtonsa? Herra ei ole luvannut meille helppoa tietä. Haastan sinua asettamaan elämällesi Jumalan sanan mukaisia tavoitteita. Hän antaa voimansa, kun sinä ensin päätät ja valitset Jumalan tahdon.

25.1.18 HL

Jaa tämä sivu