4. elo, 2017

Matkalla pelastukseen

Kun ihminen tulee uskoon, ottaa Jeesuksen Kristuksen omaksi Vapahtajakseen, niin ihminen siirtyy pimeydestä valkeuteen, pimeyden lapsesta Jumalan lapseksi. Tämä on suurin ihme, mitä koskaan voi tapahtua kenellekään! (Joh. 3: 16) Uskoontulo on maanmerkki, josta alkaa matka uuteen elämään. Matka päättyy eräänä päivänä, kun uskova ihminen ylittää ikuisuuden rajan. Matka on siis alkanut jokaisella, joka on ottanut Jeesuksen Kristuksen Vapahtajakseen.

Uskoontulossa ihminen tunnustaa syntinsä ja halunsa tehdä parannuksen sekä ilmaisee halunsa seurata Jeesusta. Parannuksen teko tarkoittaa vanhan johtajan hylkäämistä ja uuden johtajan seuraamista. Ennen sielunvihollinen johdatti ihmistä, mutta henkilökohtaisen uskoontulon jälkeen Jeesus haluaa johdattaa ihmistä. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että ihmisestä tulisi synnitön! Vapautettu ihminen valvoo omaa tilaansa, eikä anna synnille sijaa elämässään. Jos hän tekee syntiä, niin hän pyytää heti anteeksi Herralta ja tekee parannuksen.

Raamatun sanonta, ”synnin orja”, tarkoittaa sitä (Joh. 8: 34), että ennen uskoontuloa ihminen harjoitti jatkuvasti syntiä tavalla ja toisella, mutta kun Jeesus vapauttaa synnin siteestä, ihminen ei enää harjoita entisiä syntejään vaan valvoo itseään. Pyhä Henki muistuttaa, jos hän lankeaa johonkin syntiin ja kehottaa aina tekemään parannuksen ja seuraamaan Jeesusta. Uskova ihminen on siis edelleen vajavainen, mutta hän on ottanut elämäänsä vastaan armon.

Raamatun mukaan henki ja liha ovat toistensa vihollisia; henki janoaa taivaallisia ja liha etsii maallista tyydytystä himoilleen. Mitä enemmän Raamatun sana ja Pyhän Hengen osallisuus saavat sijaa uskovan ihmisen sydämessä, sitä enemmän uskovan on mahdollista muuttua. Minkälaisiksi me muutumme, mikä on meidän tavoitteemme? Raamatun mukaan meidän tulisi muuttua Kristuksen kaltaisuuteen! Paavalin kirjeessä Galatalaisille (4: 19) sanotaan ”…kunnes Kristus saa muotoa teissä…”.

On hyvä muistaa, että liha ei koskaan pyhity (Room. 3: 20) ja tästä johtuu se, että meillä jokaisella tulee olemaan koko elämän pituinen taistelu lihaa vastaan…”Sillä jo te lihan mukaan elätte, pitää teidän kuoleman, mutta jos te Hengellä kuoletatte ruumiin teot, niin saatte elää” (Room. 8: 12)!

Jos olet ottanut Jeesuksen elämäsi Herraksi, olet matkalla pelastukseen. Jumala on siirtänyt sinut pimeydestä valkeuteen, kun olet tullut uskoon, mutta lopullinen pelastus on totta sitten, kun olet perillä taivaassa. Tämä totuus innostakoon meitä jokaista valvomaan omaa tilaamme ja tekemään päivittäin parannusta, jotta eräänä päivänä pääsisimme perille! Raamattu ei turhaan kehoita ”…valvokaa ja rukoilkaa…”

4.8.17 HL

Jaa tämä sivu