16. maalis, 2017

Demokratia vai Teokratia?

Demokratialla tarkoitetaan kansanvaltaa, mikä suomalaisessa järjestelmässä tarkoittaa edustuksellista kansanvaltaa, missä suomalaiset valitsevat kuntavaaleilla jäsenet kuntien valtuustoihin ja eduskuntavaaleilla kansanedustajat eduskuntaan. Demokraattinen päätöksenteko on yksinkertaisimmillaan sitä, että äänivaltaiset äänestävät jostakin asiasta ja se vaihtoehto, mikä saa eniten ääniä, vaikka yhdenkin äänen enemmän kuin muuta vaihtoehdot, voittaa.

Niin kauniilta kuin tämä demokratia tuntuukin, niin siihen liittyy aina kuitenkin myös manipuloinnin mahdollisuutta, sillä ennen äänestystä voivat jonkun tietyn vaihtoehdon edustaja kiertää maat ja mannut puhuen ihmisiä ympäri asian puolesta ja kääntää joka ainoan kiven, jotta oma ehdotus saisi kannatusta. Kun tähän sitten vielä lisätään suoranainen tietämättömyys ja valehtelu, niin lopputulos on vähintäänkin arveluttava. Tässä ympäripuhumisessa vedotaan ihmisten tunteisiin, järkeen ja ties mihin muuhunkin. Amerikkalaisesta järjestelmästä olemme juuri saaneet jokainen voimakkaan kokemuksen tämän suhteen, mikä ei varmasti ihan heti meiltä unohdu. Kristillinen seurakunta on Jumalakeskeinen, Kristuskeskeinen, ei demokraattinen Raamatun antaman kuvan mukaan.

Kun puhutaan kristillisestä seurakunnasta, niin heti alkuun on sanottava, että Uudessa testamentissa ei ole yhtään kohtaa, missä seurakunta tai vanhimmisto olisi demokraattisesti äänestänyt ja sen perusteella tehty päätöksiä. Uudessa testamentissa heitettiin kyllä arpaa ja rukoiltiin, että ”…Herra, sinä, joka kaikkien sydämet tunnet, osoita, kummanko näistä kahdesta sinä olet valinnut…” (Apt. 1: 24). Tässä oli tilanne, missä Juudaksen paikalle apostolien joukkoon oli asetettu ehdolle kaksi henkilöä, ja heistä heitettiin arpaa.

Apostolit valitsivat jokaiselle perustamalleen seurakunnalle vanhimmat johtamaan seurakuntaa (Apt. 14: 23). Paavali jätti Tiituksen Kreetaan sitä varten, että Tiitus asettaisi joka kaupunkiin vanhimmat, joiden kriteereistä Paavali myös antoi tarkat ohjeet Tiitus 1: 6-9.Tässä kohdassa käy hyvin ilmi se, että vanhimmat ovat seurakunnan kaitsijoita eli johtajia, joilla on vastuu seurakunnasta Jumalan edessä. Hebrealaiskirjeessä 13: 17 kehoitetaan seurakuntalaisia olemaan kuuliaiset johtajillenne ja tottelevaiset, sillä he valvovat teidän sielujanne niin kuin ne, joiden on tehtävä tili, että he voisivat tehdä sitä ilolla eikä huokaillen. Samassa yhteydessä pyydetään seurakuntalaisia rukoilemaan vanhimpien edestään!

Jos pohditaan sanaa, vanhin, niin tämä sana jo kertoo siitä, että henkilö on kauan vaeltanut Herran kanssa tuulessa ja tuiskussa….Tim 1: 3-13…seurakunnan katsijaksi ei saa valita äskenkääntynyttä ettei hän paisuisi ja lankeaisi…

Vanhimmilla on vastuu seurakuntalaisista ja siitä ketkä palvelevat ja missä he palvelevat. Ketään ei saa ottaa liian nopeasti liian suureen vastuuseen, koska silloin on suuri vaara paisua ja langeta vihollisen ansaan.

Raamatun ilmoituksen mukaan siis seurakuntaa johtaa vanhimmat, kaitsijat, joiden on tehtävä tili Jumalalle. Koska emme ole demokraattisessa mallissa vaan teokratiassa, Kristuskeskeisyydessä, niin vanhimmat ovat vastuussa seurakunnasta, sen missiosta, visiosta, toiminnasta, seurakuntalaisista, jne. Mikä on seurakuntalaisten tehtävä?  Rukoilla vanhimmiston puolesta, olla kuuliaisia ja totella (Hebr. 13:17).

Demokraattisessa järjestelmässä on aina olemassa oppositio, joka haukkuu vallassa olevia puolueita esim. eduskunnassa ja myös kunnallispolitiikassa. Kristuskeskeisessä seurakunnassa ei saa olla näin!Kristuskeskeisessä seurakunnassa kaikki ovat samassa veneessä ja samalla puolella sekä taistelevat saman uskon puolesta!

Tähän kohtaan sopii mahdottoman hyvin tämä raamatunlause: Room. 12:2älkää mukautuko tämän maailmanajan mukaan vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta!

Vaikka me toimimme jokainen työssä ollessamme tämän maailman järjestelmän mukaan, niin me emme saa tuoda sitä seurakuntaan! Seurakunnassa lähdetään Raamatun ohjeen mukaan siitä, että Jumala puhuu vanhimmille ja näyttää mistä mennään ja minne mennään. Vanhimmistossa ei äänestetä vaan rukoillaan niin kauan, että kaikki ovat samaa mieltä. Vanhimmisto voi antaa seurakunnan johtajalle viimeisen sanan tiettyihin asioihin ja tämä osoittaa suurta luottamusta johtajuutta kohtaan.

Seurakuntalaiset eivät siis taistele vanhimmistoa vastaan vaan vanhimmiston puolesta ja yhdessä vanhimmiston kanssa! Seurakuntalaisilla on suuri vastuu rukoilla! Seurakunta ei ole kenenkään yhden henkilön show vaan kaikkien yhteinen työ.

Vanhimmisto valitsee seurakuntaan ihmisiä erilaisiin tehtäviin sen mukaan, miten seurakuntalaiset ovat osoittaneet uskollisuutta, intoa, Pyhän Hengen lahjoja, ja yleensä hengellistä kasvamista. Raamattu sanoo Mt. 25: 23 …vähässä sinä olet ollut uskollinen, minä panen sinut paljon haltijaksi. 

2 Kor. 10: 18…se ei ole koetuksen kestävä, joka itse itseään suosittelee, vaan se, jota Herra suosittelee.

Jaa tämä sivu