29. joulu, 2016

Kunnioittaminen, kuuliaisuus, alamaisuus?

Mitä tai ketä meidän pitäisi kunnioittaa, kenelle olla kuuliainen ja alamainen?

Seuraavassa muutamia Raamatunkohtia pohdittavaksi:

-          Isä, Poika ja Pyhä Henki

* Joh. 5:23 Joka ei kunnioita Poikaa, se ei kunnioita Isää, joka on Hänet lähettänyt.

* Sananl. 3:9 Kunnioita Herraa antamalla varoistasi ja kaiken satosi parhaimmasta, niin sinun jyväaittasi täyttyvät runsaudella ja viini pursuu sinun kuurnistasi.

* Jaakob 4: 7 ” Olkaa siis Jumalalle alamaiset; mutta vastustakaa perkelettä, niin se teistä pakenee”

* 1 Sam. 15: 22 ” Katso, kuuliaisuus on parempi kuin uhri ja tottelevaisuus parempi kuin oinasten rasva. Sillä tottelemattomuus on taikuuden syntiä, ja niskoittelu on valhetta ja kuin kotijumalain palvelusta.”

-          isä ja äiti

* 2. Moos. 20:12 ja 5. Moos. 5:16 Kunnioita isääsi ja äitiäsi, että kauan eläisit siinä maassa, jonka Herra sinun Jumalasi sinulle antaa.

-          esivalta, esimies

* Room. 13: 1-2 ”Jokainen olkoon alamainen sille esivallalle, jonka vallan alla hän on. Sillä ei ole esivaltaa muutoin kuin Jumalalta; ne, jotka ovat, ovat Jumalan asettamat. Sentähden, joka asettuu esivaltaa vastaan, se nousee Jumalan säätämystä vastaan; mutta jotka nousevat vastaan, tuottavat itsellensä tuomion.”

* Tiitus 3: 11 ”Muistuta heitä olemaan hallituksille ja esivalloille alamaiset, kuuliaiset, kaikkiin hyviin tekoihin valmiit.”

* 1 Piet. 2: 13 ”Olkaa alamaiset kaikelle inhimilliselle järjestykselle Herran tähden, niin hyvin kuninkaalle, joka on ylin, kuin käskynhaltijoille, jotka hän on lähettänyt pahaa tekeville rangaistukseksi, mutta hyvää tekeville kiitokseksi…”

*  1. Piet. 2: 18 ”Palvelijat, olkaa kaikella pelolla isännillenne alamaiset, ei ainoastaan hyville ja lempeille, vaan nurjillekin. Sillä se on armoa, että joku omantunnon tähden Jumalan edessä kestää vaivoja, syyttömästi kärsien.”

-          seurakunnan johtaja ja vanhimmat

* Hebr. 13: 17 ”Olkaa kuuliaiset johtajillenne ja tottelevaiset, sillä he valvovat teidän sielujanne niin kuin ne, joiden on tehtävä tili, että he voisivat tehdä sen ilolla eikä huokaillen, sillä se ei ole teille hyödyllistä.”

-          kaikki ihmiset

* 1 Piet. 2:17 Kunnioittakaa kaikkia, rakastakaa veljiä, peljätkää Jumalaa, kunnioittakaa kuningasta

Jaa tämä sivu